Zarząd

Dh Rafał Butowski – Prezes Zarządu OSP

Dh Marian Grosz – Wiceprezes

Dh Łukasz Puzdrowski – Naczelnik

Dh Szymon Setny – Z -ca Naczelnika

Dh Adam Skrzypkowski – Sekretarz

Dh Krzysztof Bieszka – Gospodarz

Dh Zenon Puzdrowski – Skarbnik

Dh Daniel Lewna – Członek

Dh Marcin Szreder – Członek

Komisja rewizyjna

Dh Rafał Drewa – przewodniczący

Dh Edward Puzdrowski – członek

Dh Karol Ducher – członek