Historia

„ Ojczyzny straże pożarne zajmą stanowisko  im należne i godne, bo gmach każdy bez dzielnej i sprawnej ochrony istnieć nie może”

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Somoninie została założona w dniu 3 lutego 1970 roku na podstawie protokołu spisanego na Walnym Zebraniu Założycielskim. Pierwszy zarząd OSP w Somoninie liczył pięciu członków:

Pierwszą remizą strażacką było pomieszczenie o powierzchni dwudziestu pięciu metrów kwadratowych. W latach międzywojennych w pomieszczeniu tym znajdowała się kuźnia należąca do pana Komara. Od roku 1970 przechowywano tam do dyspozycji OSP pierwszy sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

Przez pierwszych siedem lat jednostka wyposażona była w następujący sprzęt: motopompę, dwadzieścia odcinków węży o łącznej długości czterystu metrów, dwie prądownice wodne, rozdzielacz, dziesięć hełmów strażackich i dziesięć pasów bojowych z toporkiem strażackim. Strażacy nie posiadali samochodu, więc sprzęt do zdarzeń przewozili na wozach konnych udostępnianych przez miejscowych rolników.

W lutym roku 1977 na walnym zebraniu wyborczym naczelnikiem OSP wybrany został dh Władysław Tusk, który rozpoczął systematyczną zmianę oblicza jednostki. Pierwszym przedsięwzięciem nowego naczelnika było pozyskanie z PKP dwukołowej przyczepki bojowej, którą doczepiano do traktora. Traktorem strażacy wyjeżdżali do pożaru.

W lipcu roku 1978 somonińscy druhowie otrzymali swój pierwszy samochód pożarniczy. To samochód typu Żuk pozyskany z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Gdańsku. W tym także roku niezbędny okazał się kapitalny remont pomieszczenia, by stworzyć odpowiednie warunki do garażowania pojazdu.

W październiku roku 1978 jednostka otrzymała nową motopompę M800P05. Równocześnie jednostka przekwalifikowana została z typu M1 na typ S1. Dotychczasowe pomieszczenie remizy zaczęło być zbyt niewystarczające na potrzeby stale rozwijającej się jednostki. Od roku 1983 rozpoczęto więc starania o budowę nowej strażnicy.

Plany udało się zrealizować w roku 1987. Wtedy właśnie rozpoczęto budowę nowego budynku przy wsparciu finansowym gminy Somonino oraz współudziale strażaków w czynie społecznym. Jednostka liczyła już sześćdziesięciu członków oraz dwunastu członków wspierających i dwudziestu ośmiu członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Budowę remizy ukończono w roku 1990 w sierpniu. Cały sprzęt wraz z wozem typu Żuk został przetransportowany do świeżo wybudowanych pomieszczeń strażnicy. Dwa miesiące później OSP Somonino otrzymało hojny podarunek ze Szwecji – samochód pożarniczy typu Scania z pełnym wyposażeniem bojowym i beczką na wodę o pojemności czterech tysięcy litrów. W związku z tym wydarzeniem, jednostkę przekwalifikowano z typu S1 na typ S2.

W roku 1995 OSP Somonino obchodziło 25-lecie działalności. Podczas uroczystości jubileuszu oficjalnie przecięto wstęgę w nowej strażnicy i poświęcono pomieszczenia. Z tej okazji państwo Celina i Edwin Turzyńscy z Hamburga ufundowali jednostce pierwszy Sztandar Strażacki. W jubileuszowym roku jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego decyzją Komendanta Głównego PSP w Warszawie.

Od tego momentu do dziś udało się pozyskać nowe samochody oraz sprzęt.

Jednostka wciąż się rozwija. Dziś należy do niej pięćdziesięciu strażaków. Na stanie są dwa samochody