Nie wypalaj traw!

trawy

Z punktu widzenia prawa

Wypalanie traw oprócz tego, że jest naprawdę niebezpieczne, jest niedozwolone. Określa to
m.in.: USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 8 z
póź.zm.) Art. 124. Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów
przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. Art. 131. Kto… wypala
łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub
szuwary…- podlega karze aresztu albo grzywny.

Dlaczego nie?

Wypalanie traw i zarośli jest prawnie zabronione! Jest to jeden z najbardziej brutalnych
sposobów niszczenia środowiska. Wbrew pozorom, wypalanie nie daje żadnych korzyści, a
wręcz przeciwnie – przynosi jedynie szkody dla przyrody, jak i samego człowieka, jest bardzo
niebezpieczne.
– Co roku w pożarach wywołanych przez podpalaczy traw giną ludzie – najczęściej ci,
którzy podejmują się wypalania.
– Wypalanie traw zabija zwierzęta śmierć w płomieniach czyha na ptaki. Niszczone są
miejsca lęgowe wielu gatunków ptaków gnieżdżących się na ziemi lub w strefie
krzewów. Palą się również gniazda już zasiedlone, a zatem z jajeczkami lub
pisklętami (np. tak lubianych przez nas wszystkich skowronków).
· Dym uniemożliwia pszczołom, trzmielom oblatywanie łąk. Owady te giną w
płomieniach, co powoduje zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów, a w
konsekwencji obniżenie plonów roślin.
·- Giną zwierzęta domowe, które przypadkowo znajdą się w zasięgu pożaru, ponieważ
tracą orientację w dymie, ulegają zaczadzeniu. Dotyczy to również dużych zwierząt
leśnych, takich jak sarny, jelenie czy dziki.
· Płomienie niszczą miejsca bytowania zwierzyny łownej, m.in. bażantów, kuropatw,
zajęcy, a nawet saren.
·- W płomieniach lub na skutek podwyższonej temperatury ginie wiele pożytecznych
zwierząt kręgowych: płazy (żaby, ropuchy, jaszczurki), ssaki (krety ryjówki, jeże,
zające, lisy, borsuki, kuny, nornice, badylarki, ryjówki i inne drobne gryzonie).
– Przy wypalaniu giną mrówki. Jedna ich kolonia może zniszczyć do 4 milionów
szkodliwych owadów rocznie. Mrówki zjadając resztki roślinne i zwierzęce ułatwiają
rozkład masy organicznej oraz wzbogacają warstwę próchnicy, przewietrzają glebę.
Podobnymi sprzymierzeńcami w walce ze szkodnikami są biedronki, zjadające
mszyce.
– Ogień uśmierca wiele pożytecznych zwierząt bezkręgowych, m.in. dżdżownice, (które
mają pozytywny wpływ na strukturę gleby i jej właściwości), pająki, wije, owady
(drapieżne i pasożytnicze).
– Pożary w wzniecone pod paleniem traw są głównym i najniebezpieczniejszym
zagrożeniem dla naszych lasów. Ogień szybko ogarnia ogromne połacie
drzewostanów, doszczętnie niszcząc trwające od wieków działanie przyrod
y.

Co możesz zrobić?

Zawsze możesz zwrócić uwagę podpalaczowi. Jednak bezpieczniejszym i skuteczniejszym
sposobem jest poinformowanie straży pożarnej i policji. Dzwoń pod numer 998. I pamiętaj, że
leśnicy i strażacy liczą na współpracę ze społeczeństwem, zwłaszcza w wykrywaniu źródeł
ognia – na szybkie powiadamianie straży pożarnej, nadleśnictwa lub właściciela lasu.
Podpalacze bez dopłat unijnych!
Rolnikom wypalającym trawy możesz przypomnieć o tym, że po akcesji Polski z Unią
Europejską producent rolny będzie mógł uzyskać dopłaty do gruntów rolnych, warunki i tryb
ich uzyskania określa Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do
gruntów rolnych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 40 z póź.zm.). Art.2. ust.1. stanowi: ,,
…producentowi rolnemu, przysługują płatności na będące w jej posiadaniu grunty rolne
utrzymywane w dobrej kulturze rolnej, przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska,
zwane dalej gruntami rolnymi … . Oznacza to, iż na grunty wypalane nie zostanie przyznana
dopłata.

Kto może pomóc?

– Państwowa Straż Pożarna – 998,
– Policja – 997,
– Nadleśnictwo lub miejscowe leśnictwo.